Help
Sluit helpscherm

Hulp bij inlogvenster

Op dit venster kunt u inloggen met behulp van uw gebruikerscode en wachtwoord.

Aanmeldvenster Deventer, Olst-Wijhe en Raalte:


Aanslagnummer:
Aanslagbedrag:


Let op deze login is alleen voor bedrijven. Voor de burgers is het mogelijk om het taxatieverslag op te vragen via MijnOverheid - Wonen - WOZ gegevens. Aanslagnummer: dit nummer staat rechts op het aanslagbiljet. Dit nummer bestaat uit 15 cijfers. Bijvoorbeeld: 201900001234500.
Aanslagbedrag: hier vult u het totaalbedrag van de aanslag in, inclusief de cijfers na de komma. Dit bedrag staat rechts onderaan het aanslagbiljet. Bijvoorbeeld: 425,00.

LET OP!
Voor het bekijken van sommige documenten (adobe acrobat, te herkennen aan het -symbooltje) is het nodig de gratis adobe® reader® te installeren. Hiervoor kunt u op onderstaande link klikken: